implantable-contact-lensDr. Jordi Tarrús Bozal i Dra. Maria Bozal de Febrer, metges oftalmòlegs

La cirurgia refractiva és un procediment que pretén dotar les persones d’una visió corregida sense ulleres.

En els darrers anys s’han desenvolupat diverses tècniques que s’han demostrat segures i amb resultats satisfactoris, que han quedat implantades en la pràctica dels oftalmòlegs.

Les principals tècniques que es duen a terme són:

  • LASIK
  • Implant d’ICL
  • Lents intraoculars progressives

Què és el LASIK?

LASIK és l’acrònim de laser assisted in situ keratomileusis, que es refereix a un modelatge de la còrnia mitjançant un làser dissenyat per a aquest objectiu.

Permet corregir defectes refractius com la miopia, l’astigmatisme i la hipermetropia, gràcies a l’acció del làser sobre la còrnia.

S’ha de tenir en compte que no tothom pot sotmetre’s a aquest procediment quirúrgic ja que té una restricció quant a nombre de diòptries que es poden tractar, o si existeix una patologia prèvia en el teixit cornial com podria ser el queratocon.

La tècnica LASIK permet fer ajustaments posteriors a la cirurgia si ha quedat algun defecte refractiu residual.

ICL: intraocular collamer lens

Les ICL són unes lents intraoculars molt fines que es col·loquen intraocularment en una zona de l’ull que se situa entre l’iris i el cristal·lí.

Requereixen entrar en un quiròfan general amb microscopi oftalmològic, i sedació lleugera, ja que atès que és un procediment intraocular s’han de prendre les màximes mesures d’asèpsia perquè dura més temps, encara que és relativament ràpida.

Amb les ICL també podem corregir la miopia, l’astigmatisme i la hipermetropia, i permeten mantenir l’acomodació en pacients joves.

El principal avantatge que ens proporcionen és el nombre de diòptries que es poden corregir, que és molt més ampli que amb la tècnica LASIK, ja que no actuem, en aquest cas, sobre la còrnia, sinó que implantem una lent semblant a una lent de contacte, la qual no requereix cap manteniment, i encara que hi hagi una patologia prèvia a la còrnia, normalment es pot implantar.

Lents intraoculars progressives

Una de les novetats més revolucionàries dels últims anys ha estat l’aparició de les lents intraoculars progressives.

Es tracta de lents que s’implanten al final d’una cirurgia convencional de cataractes, en la qual a diferència de l’implant d’ICL, s’extreu el cristal·lí, i en el seu lloc, es col·loca una lent intraocular que fa la seva funció, en el lloc on era inicialment el cristal·lí.

Tant si es pateix de cataractes com no, es pot practicar aquesta cirurgia, la qual permetrà corregir el defecte refractiu previ, és a dir, miopia, astigmatisme o hipermetropia, a més de poder corregir la presbícia.

L’implant d’aquestes lents és senzill, segur i efectiu, i és la tècnica actual més efectiva per millorar la presbícia en persones de mitjana edat.

El postoperatori d’aquesta cirurgia és molt semblant al d’una cirurgia de cataractes, però tenint en compte que pot necessitar un període d’adaptació curt a la nova visió, i no tots els pacients són adequats per dur a terme aquesta intervenció.

És ideal per a persones de més de 50 anys amb problemes de presbícia.