Lents de contacte

L’adaptació de lents de contacte depèn de cada pacient i del defecte que presenti. L’adaptació sempre ha de ser personalitzada. Existeixen en el mercat molts tipus de lents de contacte: permeables al gas, diàries, mensuals, bianuals, anuals…

És imprescindible una bona exploració oftalmològica prèvia per poder escollir la millor lent que s’adapti en cada cas. També és important un bon seguiment oftalmològic de l’adaptació, per tal d’evitar i/o solucionar les possibles complicacions.