Cirurgia de les vies llagrimals

La majoria d’aquestes cirurgies s’han de fer a conseqüència de diferents factors: una obstrucció del conducte llagrimall, dacriocistitis agudes (infecció del conducte llagrimall), infeccions de repetició, aparició de flemons o tumors en el sac llagrimall, entre d’altres.

Destaquen tres tipus de cirurgies:

  • Dacriocistectomia: Extirpació de la totalitat del sac llagrimall.
  • Dacriocistorrinostomia externa: S’estableix una comunicació per drenar la llàgrima, entre el sac llagrimall i la mucosa nasal a nivell del cornet mig del nas.
  • Dacriocistorrinostomia transcanicular: Es realitza una comunicació entre la mucosa nasal i el sac llagrimall mitjançant un làser diode.