Cirurgia de la cataracta

Lents intraoculars

La cataracta és l’opacificació progressiva del cristal·lí. El tractament és quirúrgic (cirurgia ambulatòria) i la tècnica de la cirurgia consisteix en substituir el cristal·lí opac per una lent intraocular, corregint així, el defecte de visió de cada ull.

La tècnica quirúrgica emprada és la que s’anomena facoemulsificació. Amb la facoemulsificació es fragmenta el cristal·lí a través d’ultrasons i una vegada retirades les restes es col·loca la lent intraocular. Aquestes lents intraoculars poden ser esfèriques, tòriques o progressives segons el defecte de la refracció a corregir.