"Schematic diagram of the human eye en" by Rhcastilhos - Schematic_diagram_of_the_human_eye_with_English_annotations.svg. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schematic_diagram_of_the_human_eye_en.svg#/media/File:Schematic_diagram_of_the_human_eye_en.svg>D’acord amb la organització mundial de la salut (OMS), la cataracta és la principal causa de ceguesa i dificultats visuals arreu del món no desenvolupat. Per sort en el nostre medi no patim aquesta lacra ja que des del segle XX s’han anat desenvolupant tècniques més i més innovadores i menys traumàtiques que poden sol•lucionar aquesta malaltia ocular.

Les cataractes es desenvolupen en les persones de més edat per un procés d’envelliment normal del cristal•lí, que acava opacificant-se, i progressivament va impedint la correcta visió del pacient al dificultar el pas dels rajos lluminosos des del món extern fins a la retina. No obstant, malgrat ser la edat el principal factor de risc perquè es produeixin les cataractes, també existeixen causes d’origen congènit, metabòlic (diabètis, augment o dèficit d’hormones), traumàtiques, etc.

Actualment la única manera de tractar les cataractes és la cirurgia. S’estima que el 90% de gent major de 70 anys té cataractes o n’ha estat intervingut.

Actualment la única manera de tractar les cataractes és la cirurgia. S’estima que el 90% de gent major de 70 anys té cataractes o n’ha estat intervingut.

La formació de les cataractes pot ser ràpida (en pocs mesos) o pot evolucionar lentament al llarg dels anys. La majoria dels pacients noten una pèrdua de visió progressiva que a poc a poc afecta la visió llunyana, els to dels colors, i finalment dificulta la lectura en un o els dos ulls.

Les persones afectades per les cataractes acostumen a consultar al metge oftalmòleg, el qual està capacitat per diagnosticar-la, descartar altra mena de malalties que la poden simular, i tractar-la.
La cirurgia de les cataractes és normalment una cirurgia electiva, és a dir, el pacient amb el consell de l’oftalmòleg decideix si és convenient i quan convé realitzar la intervenció.

La tècnica de la cirugia de les cataractes ha evolucionat molt durant el segle XX i encara continua. Les incisions han disminuït, s’utilitza el facoemulsificador que aspira la cataracta, i s’implanta una lent intraocular artificial darrere l’iris que suplanta la funció original del cristal•lí, no s’acostuma a posar punts de sutura, i les infeccions són molt infreqüents.

La facoemulsificació és la tècnica més consolidada en el moment actual per intervenir la cataracta.

La facoemulsificació és la tècnica més consolidada en el moment actual per intervenir la cataracta.

La mida dels instruments de la cirurgia ha disminuït i la seva seguretat ha augmentat, d’aquesta manera millorant els resultats i prevenint les complicacions.

La introducció de l’implant de la lent intraocular “L.I.O.” com a recanvi del cristal•lí, va revolucionar els resultats de la cirurgia de la cataracta a finals dels anys 1980. Les lents intraoculars acríliques són segures, no presenten rebuig i no requereixen manteniment ni recanvi. En la actualitat han aparegut models al mercat que poden corregir la miopia, la hipermetropia, l’astigmatisme, i la presbícia (vista cansada). Existeixen lents bifocals, multifocals i adequant-se a cada cas, poden donar un resultat visual excelent sense haver de dur ulleres.

Avui dia la única sol•lució de les cataractes és la cirurgia, i gràcies a les noves tècniques quirúrgiques i les lents intraoculars de nova generació, s’aconsegueixen resultats visuals molt satisfactoris. La recuperació visual postoperatoria és ràpida, amb poques molesties i amb molt bona acollida pels pacients gràcies als bons resultats.

Jordi Tarrús Bozal
Metge Oftalmòleg