Cirurgia refractiva

Són una sèrie de tècniques quirúrgiques destinades a la correcció dels defectes òptics que provoquen mala visió, a causa d’una imatge desenfocada sobre la retina.

Entre els defectes més freqüents hi ha la miopia, la hipermetropia i l’astigmatisme.

La miopia és un defecte de refracció de l’ull en el qual els raigs de llum paral·lels convergeixen en un punt focal situat davant de la retina. El pacient presenta visió borrosa de lluny.

La hipermetropia és un defecte de l’ull que consisteix en la impossibilitat de veure enfocats els objectes propers. Els raigs lluminosos convergeixen en un punt focal més enllà de la retina.

L’astigmatisme és un defecte de la curvatura de la còrnia que provoca una visió deformada de les imatges.

Aquests defectes es corregeixen tradicionalment mitjançant ulleres o lents de contacte. Actualment és possible, però, eliminar-los modificant la curvatura de la part anterior de la còrnia mitjançant la utilització d’un làser Excimer que actua fent modelatge de la còrnia i que és assistit i controlat per un ordinador i el cirurgià.

Les tècniques més fiables són el PRK i el LASIK. En tots dos casos s’utilitza anestèsia tòpica (gotes).

PRK (Photo – Refractive Keratectomy), on es modifica la curvatura de la part anterior de la còrnia eliminant teixit de la superfície corneal.

LASIK (Laser in situ Keratomileusis)

  1. S’aixeca una fina làmina de la còrnia mitjançant la utilització d’un instrument d’alta precisió (microqueratom).
  2. S’aplica el làser Excimer.
  3. Finalment es torna la làmina de la còrnia a la seva posició inicial. Sense sutura.


És una cirurgia ambulatòria que portem a terme al nostre departament de Visual Laser (Grup Cirurgia Refractiva) del qual formem part a la Clínica Bofill de Girona.