ICL (Implantable Collamer Lens) o Lents de contacte implantable -intraocular-

icl-1La cirurgia més utilitzada és la del làser Excimer en pacients joves, però amb miopia o hipermetropia elevades o còrnies molt primes, és més adequat la implantació d’una lent flexible dins l’ull per tal de corregir el defecte. Aquesta lent s’introdueix dins l’ull a través d’una microincisió que no necessita sutura i es col·loca darrera la pupil·la, entre l’iris i el cristal·lí. Sempre es porta a terme en condicions estèrils (quiròfan). Es tracta de cirurgia ambulatòria amb anestèsia local o periocular.

Els candidats a aquest tipus de cirurgia, cal que compleixin els següents requisits:

  • Ser majors de 21 anys.
  • Tenir un defecte refractiu estable (mínim d’un any).
  • En cas que el pacient sigui portador de lents de contacte, caldrà deixar de portar-les 10 dies mínim abans de la cirurgia.