dmae-1Les DMAEs afecten al 13% de la gent de més de 65 anys i són la causa més freqüent de pèrdua de visió irreversible en la gent gran. Degut a l’envelliment de la població el nombre de persones amb DMAE anirà en augment.

La DMAE és una malaltia ocular que afecta a la màcula, que és la zona central de la retina a on hi ha més agudesa visual, i quan apareix, es produeix una disminució de la visió central, una pèrdua de nitidesa i visió distorsionada de les imatges de l’ull afectat.

Els símptomes inicials són:

  • Percepció de línies tortes en la reixeta d’Amsler o objectes.
  • Pèrdua progressiva de la visió.
  • Aparició de taca borrosa en el centre de la visió.

¿Es pot prevenir la DMAE: Etiologia?

Les causes de la DMAE es desconeixen, però són reconeguts factors de risc com el tabac, la hipertensió arterial, factors genètics i l’edat. Com a mesures preventives es recomana una dieta rica en antioxidants com els àcids grassos poliinsaturats omega-3.

Existeixen dos tipus de DMAEs, la seca i la humida.

  1. La DMAE seca o atròfica:
    És el tipus més freqüent, la pateixen el 85% dels pacients; evoluciona lenta i progressivament empitjorant la visió central al llarg de forces anys. Un dels primers signes que pot detectar l’oftalmòleg són l’aparició de druses al fons d’ull.
  2. La DMAE Humida o exudativa:
    La pateixen el 15% dels pacients, i produeix una pèrdua de visió ràpida i greu en uns dies. És causada per l’aparició de vasos (neovasos) provinents de la coroides que sagnen i alteren la morfologia i funció de la màcula. És la DMAE més greu.

¿Existeix algun tractament per la DMAE?

dmae-2En els darrers anys hi ha hagut molta investigació entorn a la DMAE, encara que en la DMAE seca no s’han aconseguit grans avenços, es recomana un consum regular de suplements antioxidants que ajudarien a endarrerir l’evolució de la malaltia a les seves fases més avançades.

En la DMAE humida s’ha millorat molt amb la aparició dels fàrmacs Anti-VEGF (anticossos contra el Factor de Creixement Vascular endotelial) com Lucentis, que s’administren mitjançant una injecció intravítrea no dolorosa a través de l’esclera. Aquests fàrmacs inhibeixen el creixement dels neovasos a la retina i coroides

Amb aquest tractament d’injeccions aconseguim que el 70% dels pacients no perdin visió durant el primer any i que el 40% del pacients assoleixin una visió igual o superior al 50%.

Els últims tractaments apareguts per a la DMAE humida, sembla que espaiaran la freqüència de les injeccions intravítries ja que la seva acció serà més efectiva i persistents.

Narcís Tarrús Galter, Jordi Tarrús Bozal
Metges Oftalmòlegs