Cirurgia de la còrnia

En la cirurgia de la còrnia destaquem:

  • Transplantaments de còrnia. Substitució de la còrnia del receptor malmesa per una còrnia sana d’un donant.
  • Implantació de la membrana amniòtica. Consisteix en l’aplicació d’un fragment de la membrana amniòtica sobre la superfície ocular per recobrir úlceres o llagues corneals.
  • Pterigium. Creixement i engruiximent anormal de la conjuntiva cap a la còrnia, generat principalment per l’excés de la radiació ultraviolada del sol.