Proves diagnòstiques

20160309_Tarrus-Bozal_PareClaret_017_pantalla

Retinografia i fons d’ull

És una prova que permet obtenir una imatge de la retina i del fons de l’ull a través de la qual es pot descartar o diagnosticar algunes patologies com la retinopatia diabètica, hemorràgies, retinopatia hipertensiva.

Paquimetria i comptatge de cèl.lules endotelials o microscopia especular

La paquimetria mesura el gruix de la còrnia. Aquest examen és important fer-lo amb pacients amb possible glaucoma. El resultat de la paquimetria, però, és una dada primordial per a una possible cirurgia refractiva (tècniques quirúrgiques destinades a la correcció dels defectes òptics que provoquen mala visió).

Topografia corneal

Consisteix en fer un registre de la forma de la còrnia. Amb aquesta dada es pot descartar o diagnosticar un queratocono (afectació degenerativa de la còrnia, consisteix en un aprimament i deformació progressiva del teixit corneal); per adaptació de lents de contacte i és un paràmetre bàsic per procedir a la cirurgia refractiva.

Tomografia d’Heidelberg

Prova que mesura la capa de fibres nervioses de la retina, comparant-la amb un patró estàndard. És un paràmetre útil pel seguiment en pacients amb glaucoma.

Mesura la capa de fibres nervioses de la retina. És una prova no invasiva ja que es fa a través d’una llum làser que escaneja el fons de l’ull. És un paràmetre útil per al seguiment en pacients amb glaucoma.

Tomografia de Coherència Òptica (OCT)

La Tomografia de Coherència Òptica és una tècnica d’exploració no invasiva útil per a l’estudi de la retina i del nervi òptic. Mitjançant una ona làser s’obtenen imatges de gran resolució tant de la superfície de la retina com de les seves diferents capes i la morfologia (excavació) del nervi òptic.

Campimetria o Perimetria

Prova clàssica que s’utilitza principalment per fer el seguiment de pacients amb glaucoma. Serveix per detectar les zones del camp visual perdudes (escotomes). També s’utilitza per diagnosticar possibles malalties neurològiques o degeneratives com la retinosi pigmentària.

Tonometria

Mesura de la pressió ocular (la tensió ocular no està relacionada amb la tensió sanguínia o arterial). La tonometria és el paràmetre base per al diagnòstic del glaucoma.

Angiografia o Fluoresceïngrafia

És una prova amb contrast (Fluorescència Sòdica Endovenosa). Es realitza administrant colorant endovenós al pacient que quan arriba a l’ull, fa que es vegin els vasos sanguinis de la retina i coroides amb contrast. Mitjançant una seqüència fotogràfica es localitza i valora l’abast de la lesió. Aquest examen està especialment indicat en retinopaties diabètiques, Dmaes, melanomes i d’altres.

Biometria i ecografia ocular

Prova no invasiva que s’utilitza per mesurar la longitud axial de l’ull (distància de la còrnia fins a la retina). L’estudi es realitza per calcular la potència diòptrica de la lent intraocular en cas de cirurgia de la cataracta o cirurgia refractiva intraocular.